poniedziałek, 6 marca 2017

Aktywnie przeciw depresji


W dniu 06.03.2017 w lokalu przy ul. Krakowskiej 37 odbyła się zapowiadana wcześniej w opolskich mediach
debata ,, Aktywnie przeciw depresji’’

Organizowana przez Stowarzyszenie Mój Duch Przyjazny, przy współfinansowana przez
Samorząd Województwa Opolskiego, przy współpracy z gazetą NTO oraz medialnym TVP3 i Radia Opole  (programy z udziałem Elżbiety Żłobickiej).

 Do udziału w debacie Pani Prezes zaprosiła kompetentne i zaangażowane osoby pracujące w oddziale C,
oraz oddziału Dziennego Szpitala św. Jadwigi w Opolu psychiatrą dr. Ewą Pendziałek- Grunwald, psychoterapeutką Iwoną Kapral i przełożoną pielęgniarek Katarzyną Juszczak oraz wychodzącą z choroby emerytką Barbarą Grodecką- Klusik i Pełnomocnika Zarządu Województwa Opolskiego ds. Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Uzależnień Jacka Ruszczewskiego. Po krótkim wprowadzeniu, w którym Prezes Żłobicka przypomniała istotę Stowarzyszenia , jego cele , formy działań, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób uzdolnionych artystycznie,
Prowadzenie debaty przejęła poetka i malarka Barbara Chudzik.
Jak zwykle starannie przygotowana , zadała gościom szereg konkretnych pytań dotyczących depresji,
jej rodzajów, przebiegu, sposobów leczenia. Wszystko zależy od podłoża choroby : genetycznego lub związanego z konkretnym ciężkim przeżyciem np. śmiercią bliskiej osoby. Należy wyważyć proporcje leczeniem farmakologicznym a psychoterapią, uwzględniając ewentualne nawroty, pory roku ( jesienią, zimą – fototerapia) Przy wychodzeniu z depresji bardzo ważna jest rola rodziny, ale nie powinna niczego narzucać, głównie wspierać. Sam zaś chory może przejść na Oddziale Dziennym trening umiejętności społecznych lub wziąć udział w jednej z dwóch form terapii: zajęciach psychoterapeutycznych, bądź zajęciach praktycznych.
Niezależnie od tego ważne jest wypracowanie asertywności, pozwolenie sobie na odrobinę egoizmu, realizowanie - w obrębie własnych uzdolnień i możliwości- marzeń. A przede wszystkim wyjście z domu i korzystanie z różnych form aktywności organizowanych przez nowo powstały przy ul. Nysy Łużyckiej 7A Klubu Seniora , Domy Dziennego Pobytu czy stowarzyszenia- Mówiła o tym z przekonaniem pani działaczka z Domu Magda- Maria ,
szczęśliwa z powodu rozlicznych zajęć. Moderatorka zadała też różne inne ciekawe pytania wynikające z doświadczenia życiowego: o depresję poporodową , o pacjentów podwójnie diagnozowanych, chorych na depresję, uzależnionych.
Czy istnieje dla nich (ludzi często młodych) program aktywizacji zawodowej?.
Na ostatnie pytanie starał się odpowiedzieć pełnomocnik Ruszczewski, podkreślając konieczność odizolowania podwójnie zdiagnozowanych od dotychczasowych środowisk oraz rolę spółdzielni socjalnych ich zatrudnieniu. Debata toczyła się wartko i trwała ponad godzinę.

Z zaproszonymi specjalistami wywiady przeprowadzała zaprzyjaźniona z Duchem Przyjaznym red. Prokopowicz NTO. Na spotkaniu byli obecni dziennikarze z TVP3, którzy sporządzili i wyemitowali w Kurierze Opolskim, a także obecne było Radio Doxa.

Krótką relację z debaty. Opisała ją także redaktor z Gościa Niedzielnego z 12 marca. Myślę, że uczestnicy debaty ,, Aktywnie przeciw depresji.’’, specjaliści i licznie przybyli słuchacze byli z udziału w niej zadowoleni, potwierdzili własne doświadczenia i dowiedzieli się czegoś nowego. Dowód?

Były prośby o następne tego typu spotkania.

                                                                                                          Barbara Grodecka- Klusik

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

To nie cenzura, ale ochrona przed Hejterami.
Komentarz widoczny po zatwierdzeniu :)