poniedziałek, 24 marca 2014

Psychofizjologia depresji

Robert M. Sapolsky
Wybitny znawca i badacz problemu. Profesor biologii i neurologii na Uniwersytecie Stanforda. Pełni też funkcję research associate w Institute of Primate Research National Museum of Kenya (Instytut Badań nad Naczelnymi przy Kenijskim Muzeum Narodowym).

Autor książek: A Primate’s Memoir (Dziennik Naczelnego (Prymata)) i The trouble with Testosterone (Kłopot z testosteronem), która znalazła się w finale Los Angeles Times Book Prize. Ponadto autor The Aging of the Brain, and the Mechanisms of Neuron Death (Starzenie się mózgu i mechanizmy śmierci neuronów). Stale współpracuje z Discover i The Sciences. Stypendysta „grantu dla geniuszy” MacArthur Foundation. Pisze o psychologii i fizjologii stresu fachowo i jednocześnie przystępnie, ilustrując tekst rysunkami, zdjęciami z badań, a nawet anegdotami. Mieszka w San Francisco.

Swoje główne zainteresowania badawcze, dotyczące stresu i zaburzeń neurologicznych, realizuje w laboratorium, ale od 25 lat co roku jeździ do Serengeti, by badać populację dzikich pawianów. Interesują go zależności między czynnikami osobowościowymi a chorobami, w których etiologii stres odgrywa ważną rolę.
Treść wykładu opiera się na rozdziale 14. książki
"Dlaczego zebry nie mają wrzodów? Psychofizjologia stresu".poniedziałek, 17 marca 2014

"Ważę Słowa"

Franciszek Sośnik urodził się w 1950 r. w Chróścicach. Po ukończeniu studiów

i uzyskaniu tytułu magistra matematyki na Uniwersytecie Wrocławskim,

przepracował całe życie zawodowe jako nauczyciel w szkole podstawowej w

Starych Siołkowicach. Uczył matematyki, fizyki i wychowania fizycznego.

Zawsze interesował się sportem, działalnością kabaretową, historią - szczególnie

Śląska, badaniami genealogicznymi (zna z imienia i nazwiska ponad 200 swoich

przodków). W 2006 roku ukazała się drukiem kronika klubu sportowego „TOR”

Dobrzeń Wielki jego autorstwa. Obecnie – emeryt - mieszka w Dobrzeniu

Wielkim, gdzie jest prezesem Klubu Rowerowego, a także aktywnie uczestniczy

- jako autor tekstów, reżyser i aktor - w przedstawieniach grupy literacko –

muzycznej i teatralno – kabaretowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu

Wielkim. Wiersze pisze od dawna „dla siebie” i dla kabaretu. Kilka z nich

ukazało się w miejscowym miesięczniku „Echo Gmin”. Za namową przyjaciół

– zdecydował się na późny debiut i wydał w 2010 roku, tomik wierszy

zatytułowany „Ważę słowa”.