poniedziałek, 17 marca 2014

"Ważę Słowa"

Franciszek Sośnik urodził się w 1950 r. w Chróścicach. Po ukończeniu studiów

i uzyskaniu tytułu magistra matematyki na Uniwersytecie Wrocławskim,

przepracował całe życie zawodowe jako nauczyciel w szkole podstawowej w

Starych Siołkowicach. Uczył matematyki, fizyki i wychowania fizycznego.

Zawsze interesował się sportem, działalnością kabaretową, historią - szczególnie

Śląska, badaniami genealogicznymi (zna z imienia i nazwiska ponad 200 swoich

przodków). W 2006 roku ukazała się drukiem kronika klubu sportowego „TOR”

Dobrzeń Wielki jego autorstwa. Obecnie – emeryt - mieszka w Dobrzeniu

Wielkim, gdzie jest prezesem Klubu Rowerowego, a także aktywnie uczestniczy

- jako autor tekstów, reżyser i aktor - w przedstawieniach grupy literacko –

muzycznej i teatralno – kabaretowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu

Wielkim. Wiersze pisze od dawna „dla siebie” i dla kabaretu. Kilka z nich

ukazało się w miejscowym miesięczniku „Echo Gmin”. Za namową przyjaciół

– zdecydował się na późny debiut i wydał w 2010 roku, tomik wierszy

zatytułowany „Ważę słowa”.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

To nie cenzura, ale ochrona przed Hejterami.
Komentarz widoczny po zatwierdzeniu :)